Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Produktionsbolag i Hägersten

On Our Honeymoon HB
Org.nr: 969748-1837
Produktionsbolag med inriktning på egna konsertproduktioner och bokningsbolagsverksamhet. Sköta bokningar band och artister.
Svärdhagen Fahlman and The Decadent Oyster Film EF
Org.nr: 769613-9786
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett produktionsbolag. Föreningen ska verka för att utveckla medlemmarnas yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter inom film och digi ...