Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Produktionsbolag i Enskede

19 Film Stockholm AB
Org.nr: 556948-2168
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktionsbolag verksam inom film-, tv-, web-, musikvideoproduktion och event samt därmed förenlig verksamhet.
Pluxemburg HB
Org.nr: 969676-4696
Skiv- och produktionsbolag.