Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Produktdesign i Täby

Gerdstigen Consulting AB
Org.nr: 556979-2772
Företaget ska bedriva tjänster inom personal- och löneadministration samt konsultation inom HR-området. Företaget skall även genomföra elinstallationer samt konsultverksamhet inom produktdesign.
Mannerfelt Design Team AB
Org.nr: 556363-7288
Bolaget ska bedriva industridesign inom båt-, bil och hus- branschen, produktdesign inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
MD Innotech AB
Org.nr: 559007-7458
Aktiebolaget ska driva produktutveckling, konceptutveckling, prototyptillverkning, produktdesign inom huvudsakligen mekanik och mekatronik som både konsultverksamhet samt i egen regi.
RMMK Kommunikation HB
Org.nr: 969678-8729
Grafisk och produktdesign samt konsultverksamhet relaterat till reklam, kommunikation, marknadsstrategi. marknadsunder- sökningar, affärsutveckling och organisationsutveckling.