Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Produktdesign i Sigtuna

By ACIS AB
Org.nr: 556959-7403
Bolagets verksamhet är att bedriva butikshandel, produktdesign, import och tillverkning av kläder och inredning, samt därmed förenlig verksamhet.