Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Växjö

Nordic Print Systems AB
Org.nr: 556865-5590
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning samt import och export av dokumenthanteringssystem, datasystem, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Print It i Tingsryd AB
Org.nr: 556584-5368
Bolagets verksamhet är försäljning och agenturverksamhet avseende produkter tll kontorsmaskiner, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.