Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Västerås

New Print i Mälardalen AB
Org.nr: 556758-6119
Bolaget ska bedriva offsettryckeri, försäljning av begagnad grafisk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Print Production Sweden AB
Org.nr: 559020-4110
Aktiebolaget ska bedriva grafisk produktion, förmedla trycktjänster, ge grafisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
R.K. Screen Print AB
Org.nr: 556237-3299
Bolaget skall bedriva framställning av skyltar och screentryck jämte därmed förenlig verksamhet.