Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Värnamo

Livonia Print Solutions AB
Org.nr: 556989-3273
Bolaget ska bedriva förmedlingstjänster avseende tryckeriverksamhet, handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Värnamo Print Nordic AB
Org.nr: 556798-9834
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning, produktion och distribution av butiksexponeringsmaterial och andra trycksaker samt tjänster inom marknadsföring.