Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Sollentuna

Lindbloms KopieringsButik AB
Org.nr: 556882-5474
Butikshandel med kopieringsmaterial, kontorsvaror, kopieringstjänster, digitaltryck och print samt digital dokumenthantering och webdesign.
Mcro the Print Liberation Company AB
Org.nr: 556964-5400
Företaget skall bedriva kvalificerad informationsförmedling, konsultverksamhet samt erbjuda tjänster till näringslivet samt därmed förenlig verksamhet.
Oniki AB
Org.nr: 556918-5332
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att bedriva affärsutvecklingskonsultation inom områdena för informationsteknologi, mobilkommunikation, media, spel, foto, video och filmproduktion samt personalrekrytering inom ...
Sälj & Print Y.Z. AB
Org.nr: 556136-3135
Bolaget skall bedriva handel med material och tillbehör inom förgyllningsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.