Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Partille

Good Print Fastigheters AB
Org.nr: 556754-7343
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Good Print Screen i Göteborg AB
Org.nr: 556402-1276
Bolaget skall bedriva screentryckeriverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.