Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Örebro

AM Print Sweden AB
Org.nr: 556897-5923
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning och produktion av tryckta vepor, flaggor, banderoller, mässystem, displayer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bjurström kommunikation AB
Org.nr: 556680-2491
Bolagets verksamhet ska vara film, musik, teater, utbildning, reklam, print, event och därmed förenlig verksamhet.
Tetab Print Solutions AB
Org.nr: 556324-5199
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tryckeri- verksamhet försäljning av trycksaker samt därmed förenlig verksamhet.