Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Nacka

Bentzer Grafisk Produktion AB
Org.nr: 559038-2940
Aktiebolaget ska i första hand bedriva verksamhet inom grafisk produktion (Layout, Skribent och Originalframställning både mot print och web) och därmed förenlig verksamhet. I andra hand och som en extrainkomst kan verks ...
Detail Design & Technology i Sverige AB
Org.nr: 556346-8056
Bolaget skall bedriva verksamhet inom grafisk produktion och formgivning inom områdena TV, webb, print och därmed förenlig verksamhet samt konsulation och produktion inom media och IT.
Print With Format Sweden AB
Org.nr: 556960-5263
Företaget ska bedriva handel med varor och tjänster för grafisk industri, främst inom tryckformstillverkning, tryckning och efterbehandling.