Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Malmö

Bildcenter i Lund AB
Org.nr: 556977-9407
Bolaget skall bedriva grafisk verksamhet gällande tryck och print samt utföra tjänster inom dessa områden. Bolaget ska även kunna äga, förvalta, köpa och sälja fastigheter.
Creative Print Sverige AB
Org.nr: 556952-4241
Reklambyrå, grafisk produktion av digitala trycksaker. Digital framställning trycksaker samt därmed förenlig verksamhet.
Euro Offset Print i Malmö AB
Org.nr: 556291-0983
Bolaget skall bedriva verksamhet med förmedling och produktion av trycksaker, köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Exakta Print AB
Org.nr: 556364-1595
Bolaget ska bedriva tryckeri och annan mediaproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Max Alm-Norell AB
Org.nr: 556730-8712
Föremålet för bolagets verksamhet är modefotograf, reklam- fotograf, porträttfotograf och övrig fotoverksamhet. Bild- byråverksamhet, bildbearbetning och print. Uthyrning av personal, agenturverksamhet och uthyrning av l ...
H Hammer Print Management AB
Org.nr: 556884-5332
Bolaget skall bedvriva försäljning av trycksaker, konsultation inom tryckeriverksamhet, utbildning inom repro och tryck, kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Lindberg Imagineering AB
Org.nr: 556759-6688
Bolagets verksamhet ska vara journalistisk och konstnärlig, produktion för print och webb, projektledning och produktion av tidningar, bilagor, webbsidor, webbplatser och informationsmaterial. Konsultverksamhet inom medi ...
Littera Resurscentrum, EF
Org.nr: 769608-6102
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda medlemmarna arbete genom att driva multimedial verksamhet: webbdesign, Print-on-Demand-tryck, digitalfoto och -filmproduktion, e-ha ...
LM TINDO DESIGN AB
Org.nr: 556906-8066
Företaget ska bedriva klädesproduktoin och även textila artiklar. Produktion i utlandet som importeras och som sedan går ut till försäljning både i Sverige och till utlandet. Kommer även att ha egenproduktion (handsytt) ...
Markenvard Media AB
Org.nr: 556756-7259
Bolaget bedriver marknadsföring, rådgivning och grafisk design inom web, print och eventområdet.
Print On Textil Malmö HB
Org.nr: 969662-4130
Screen tryckeriverksamhet.
Printhuset Electra AB
Org.nr: 556523-3623
Aktiebolaget ska bedriva grafisk verksamhet gällande 'tryckprint samt utföra tjänster inom dessa områden. Bolaget ska även kunna äga, förvalta, köpa och sälja fastigheter.
Rigby Print AB
Org.nr: 556837-0380
Bolaget skall bedriva reklam- och screentryckeri verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.