Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Lund

Algot Print & Clothing AB
Org.nr: 556860-4192
Bolaget ska bedriva inköp, produktion och försäljning av textilier inklusive textiltryck, som screentryck.
Office&Print Scandinavia AB
Org.nr: 556959-7585
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet, försäljning och import av kontorsmateriel samt kontorsutrustning, äga och förvalta fast och lös egendom, samt fastighetsförvaltning och värdepappers- handel samt därmed förenlig ...