Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Luleå

GTC Print AB
Org.nr: 556612-5745
Bolaget skall bedriva försäljning och produktion av trycksaker ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Polar Print Försäljning AB
Org.nr: 556322-3360
Bolaget skall bedriva försäljning av hjälpmedel för synskadade samt därmed förenlig verksamhet.
Polar Print Group AB
Org.nr: 556930-3901
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Polar Print Holding AB
Org.nr: 556378-7109
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter, idka värdepappershandel och värdepappersförvaltning samt försäljning av hjälpmedel för synskadade och därmed förenlig verksamhet.
Reklamvis AB
Org.nr: 556779-4705
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, nya reklamkanaler, marknadsföring print och webb, samt annan förenlig verksamhet.