Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Landskrona

NP Print Nils Persson HB
Org.nr: 916411-5025
Inköp och försäljning av trycksaker, konsultverksamhet inom data och tryckalster, blankettkonstruktion. Inköp och försäljning av datortillbehör
Tryckhuset Comar-Print AB
Org.nr: 556048-3280
Bolaget skall bedriva tryckning, bokbinderi, och därmed förenlig verksamhet.