Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Kista

MYBW Office Management Print Solution Holding AB
Org.nr: 556786-3674
Bolaget ska bedriva försäljning och support av kontorsteknisk utrustning, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Standard Print Kista AB
Org.nr: 556725-0757
Bolaget ska producera trycksaker, grafisk formgivning, fotografering samt web-design jämte därmed förenlig verksamhet.