Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Karlskoga

V1 Print Company AB
Org.nr: 556773-0428
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och försäljning av flaggor, vepor, banderoller och mässmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.