Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Järfälla

IPO Print & Distribution AB
Org.nr: 556623-0149
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet samt distribution av grafiska produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Printproffset Pär Brandt AB
Org.nr: 556577-3990
Bolagets verksamhet är print tryckeri samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Stabil Fastighets Service i Stockholm AB
Org.nr: 556552-5762
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom eventmarketing, marknadsföring, administration, web, print- och mässdesign, store marketing, agenturverksamhet och service avseende design, försäljning, produktion av mäs ...