Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Borås

PeCon Print AB
Org.nr: 556253-5004
Bolaget skall utföra screentryck jämte därmed förenlig verksamhet.
Print of Sweden AB
Org.nr: 556862-1238
Bolaget skall verka inom den grafiska industrin och arbeta med konsult- och tryckeriverksamhet. Bolaget levererar tjänster och tryckprodukter som är av hög kvalité inom de flesta grafiska områden.