Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Avesta

Forssa Print AB
Org.nr: 556770-1916
Bolaget ska bedriva försäljning av tryckeritjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
StudioArt Print Dalarna AB
Org.nr: 556467-9883
Aktiebolaget ska bedriva tryckerirörelse och fastighets- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.