Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Askim

Copy Center Print Solutions i Göteborg AB
Org.nr: 556414-7360
Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, uthyrning och service av kontorsmaskiner, kontorsmaterial, datautrustning samt kassasystem och även idka därmed förenlig verksamhet.
SBM Projektledning AB
Org.nr: 559026-9394
Bolaget skall tillhandahålla varumärkesexponering i formerna PRINT-TRYCK, EVENT och DIGITAL PUBLICERING samt rådgivning, projektledning och försäljning inom och kring dessa affärsområden.