Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Solna

JRE Bilservice AB
Org.nr: 556675-6002
Aktiebolaget ska bedriva bil- och plåtverkstad samt därmed förenlig verksamhet samt -dels investeringar i värdepapper, aktier och premieobligationer -dels tillverkning och utveckling av specialmotorcyklar.