Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Skogås

Plåtkonstruktioner i Länna AB
Org.nr: 556885-9184
Bolaget skall bedriva plåtverkstad, glasmästeri och byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.