Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Sala

Skultuna Plåtverkstad AB
Org.nr: 556124-7965
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av plåtartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.