Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Norrtälje

Roslagens Karosservice AB
Org.nr: 556734-2562
Bolaget ska bedriva plåtverkstad, bilverkstad, lackeringsverkstad samt därmed förenlig verksamhet.