Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Karlstad

ANJA Consulting AB
Org.nr: 556720-4135
Bolaget skall bedriva lackering av fordon, bedriva plåtverkstad, förvalta aktier, tillhandahålla företagsadministrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.