Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Deje

Dömlevägen 2 AB
Org.nr: 556717-9626
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt uthyrning av maskiner, huvudsakligen avsedda för plåtverkstad och fordon samt därmed förenlig verksamhet.