Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtverkstad i Årjäng

Sjösanering Gustafsson Olsson HB
Org.nr: 969629-1724
Marina entreprenader såsom sjunvirkeshantering, muddring av sjöar och åar. Återvinning av trä och industriavfall. Plåtverkstad och uthyrning av maskiner som kranpråm och verktyg som svets, kompressorer och handverktyg.