Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtslagare i Malmö

Milluck AB
Org.nr: 556850-0804
Bolaget skall bedriva konsultation och produkter mot skadedjur inom bygg- och servicebranschen såsom skadedjurssaneringsföretag, plåtslagare och fastighetsförvaltare samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tak och plåtslageri i Malmö
Org.nr: 710405-XXXX
Montering av råspont, underlagspapp, strölekt, bärlekt, takpannor samt plåtarbeten med hängrännor, fotplåtar, stuprör, plåtbeslagning runt skorsten, takfönster, kupor och därmed förenlig verksamhet.