Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtslagare i Hallstavik

Boa Plåtslagare AB
Org.nr: 556905-8810
Bolaget ska bedriva byggnadsplåtslageri, takarbeten, taksäkerhet, plåtarbeten, plåtfasader och ventilation samt idka därmed för- enlig verksamhet.