Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plåtskador i Bergeforsen

X Dent Nord AB
Org.nr: 556833-5714
Bolaget ska bedriva reparation av bilar, företrädesvis plåtskador, vidare ska bolaget äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.