Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Ystad

Björn Johansson Invest AB
Org.nr: 556991-0051
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
GTP GT-Prototyper AB
Org.nr: 556530-8425
Bolaget skall bedriva'CADCAM-konsulting, datakonsulting med CNC-styrda verkstadsmaskiner, FFF-prototyptillverkning, dvs datastyrd prototyptillverkning åt hushållsindustrin, fordons- industrin, medicintekniska industrin, ...
Interdoor AB
Org.nr: 556004-7291
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av dörrar och portar i glasfiberarmerad polyester och stål samt därmed förenlig verksamhet.
Purus Polymer AB
Org.nr: 556221-4105
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag bedriva handel och industri inom VVS och närliggande områden, handel samt förvaltning av fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
SCANFILL AB
Org.nr: 556765-0048
Bolaget ska bedriva handel med förädling av plastråvaror samt därmed förenlig verksamhet.