Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Trollhättan

Avac Plast AB
Org.nr: 556570-7360
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av termoplastprodukter, bedriva konsultverksamhet inom ämnesområdena företagsledning, tekniska konsultationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
CarbiX AB
Org.nr: 556838-1346
Bolaget ska bedriva försäljning och tillverkning av kompositprodukter, försäljning av övrigt konstruktionsmaterial, som tex stål, titan aluminium, plast, trä och fästelement. Bolaget ska också utföra flygfotografering me ...
CG Pharma Pack AB
Org.nr: 556765-4479
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag, handla, äga och förvalta aktier och andra andelar och bedriva utveckling, produktion, handel med och försäljning av förpackningar, transport- och bearbetningsskydd, specialprod ...
Energigrunden Sverige AB
Org.nr: 556836-5398
Bolaget ska bedriva försäljning av energioptimerade husgrunder med värmesystem samt därmed förenlig verksamhet.
Grundmäklarna AB
Org.nr: 556705-1387
Bolaget skall bedriva montering samt tillverkning av komponenter inom byggindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Hagman Prototyp AB
Org.nr: 556450-5914
Bolaget skall tillverka prototypdetaljer och prototypverktyg för tillverkningsindustri företrädesvis inom fordonsindustri, vitvaru, transport, tele och elektronik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inxide AB
Org.nr: 556875-9517
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva serieproduktion av stora volymer av polymera kompositer vilka består av kolfiber och glasfiber, baserat på IPPC-teknologi och därmed förenli ...
Jolli Form AB
Org.nr: 556852-9068
Bolaget ska bedriva design, tillverkning och försäljning av plastprodukter i form av förpackningsmaterial, presentationsmaterial, butiksinredning och liknande produkter samt därmed förenlig verksamhet.
KPM Skylt HB
Org.nr: 916899-3732
Gravering av skyltar.
LGF Plastics AB
Org.nr: 556369-1855
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva utveckling, produktion, trading och försäljning av konsumentförpackningar till den Nordiska sprit'bryggeri- och livsmedelsindustrin samt bedriva produktion och försälj ...
Loov Trading HB
Org.nr: 969679-3737
Handel med textilier och presentartiklar.
Nolato Cerbo AB
Org.nr: 556054-9270
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av formgjorda plastartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Onlight konsult HB
Org.nr: 969618-4275
Konsultverksamhet inom el- och belysningsbranchen samt upphandlingsfrågor.
Plastmodeller K. & R. Johansson AB
Org.nr: 556197-8361
Bolaget skall bedriva mekanisk tillverkning och plasttillverkning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.