Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Skara

Elos Medtech Microplast AB
Org.nr: 556344-0790
Bolaget skall bedriva verktygstillverkning samt formsprutning jämte därmed förenlig verksamhet.
Furab AB
Org.nr: 556901-7022
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av fodersilo, även driva plåtslager. Skall även bedriva tillverkning och försäljning av lantbruksutrustning och -maskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Furuskogen Invest AB
Org.nr: 556408-9182
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av fodersilo, utföra redovisnings arbeten, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Skara Industriverktyg AB
Org.nr: 556225-9605
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av plastdetaljer, verktyg och maskindelar samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva utveckling, tillverkning samt försäljning av solcellsdrivna fläkt ...
Ståhls Maskinuthyrning AB
Org.nr: 556121-1003
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av persienner, maskinuthyrning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.