Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Reftele

Addcut AB
Org.nr: 556353-6100
Bolaget skall bedriva skärning av metaller, plast och gummi samt därmed förenlig verksamhet.
Draken i Reftele AB
Org.nr: 556476-2093
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastprodukter för emballage och industrianvändning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
RFAB AB
Org.nr: 556192-9414
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastpro- dukter, fastighetsförvaltning samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Rullpack AB
Org.nr: 556706-8456
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka tillverkning och försäljning av plastprodukter jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta lös och fast egendom.
Vakuumplast Industri AB
Org.nr: 556677-7750
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med plastartiklar, äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.