Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Ockelbo

Forma Plast i Ockelbo AB
Org.nr: 556581-1196
Bolaget skall utveckla och tillverka vakuumformade plastdetaljer samt vakuumformningsverktyg, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Håléns Form-Produkt HB
Org.nr: 916584-6354
Form- och modellsnickerier samt moteringsarbeten.
Lars Erik Brink i Ockelbo KB
Org.nr: 916952-2068
Plasttillverkning och jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Spetsbäcken AB
Org.nr: 556434-4702
Bolaget skall bedriva formning och tillverkning av plastprodukter för fordons- och sjukvårdsindustrin samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.