Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Lund

Asept International AB
Org.nr: 556057-9962
Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva konstruktion och försäljning av utrustning för förpackning och portionering av livsmedel och läkemedel och därmed förenlig verksamhet.
Flextrus AB
Org.nr: 556754-1049
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av förpackningsmaterial och förpackningar, agent och distributionsverksamhet inom förpackningar samt därmed förenlig verksamhet.
Portable Axxelerated Media Sweden AB
Org.nr: 556783-7132
Bolaget ska bedriva datorprogrammering, datakonsultverksamhet, värdepappershandel, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Rullux Markis & Persienn AB
Org.nr: 556651-0912
Bolaget ska bedriva tillverkning av markiser och persienner jämte därmed förenlig verksamhet.
Å&R Carton Lund AB
Org.nr: 556044-6063
Bolaget ska för egen eller i kommission för annans räkning bedriva industriell verksamhet samt handels- och serviceverksamhet inom området konsumentförpackningar, ävensom utöva med denna rörelse sammanhängande verksamhet ...