Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Luleå

APC Composite AB
Org.nr: 556445-5789
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av fiberarmerade kompositer och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HEAB Stängsel AB
Org.nr: 556127-4696
Bolaget skall utföra försäljning och montage av stängsel, samt tillverka och sälja plastprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Indiv AB
Org.nr: 556781-5369
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av hushållsartiklar, internethandel inom restaurangbranschen där företag och privatpersoner kan köpa varor och boka tjänster såsom ...
VVS & Skyltteknik i Luleå AB
Org.nr: 556655-5206
Bolaget skall bedriva skyltningsverksamhet inom VVS- och fastighetsanläggningar, konsultverksamhet inom management samt äga och förvalta värdepapper därutöver inom samtliga verksamheter idka annan därmed förenlig verksam ...