Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Landskrona

Björkemar Construction & Consulting BCC AB
Org.nr: 556309-1742
Bolaget skall leverera och tillverka utrustning för plantskole- system, frörensningssystem och närliggande produktområden samt bedriva konsulterande verksamhet inom motsvarande områden, ävensom idka därmed förenlig verks ...
Caneb Packaging Solutions (CPS) AB
Org.nr: 556883-6141
Bolaget skall bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av flexibla förpackningar för livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Profa Handisafe AB
Org.nr: 556048-9287
Aktiebolaget skall bedriva handel med personligt skydd, skyddskläder och skyddsskor samt import, export och handel med skyddshandskar samt konsultverksamhet inom området personlig skyddsutrustning och därmed förenlig ver ...
Scandiflex Pac AB
Org.nr: 556307-4805
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av för- packningsmaterial och system främst till livsmedelsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
TreForm Packaging AB
Org.nr: 556926-2438
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av plastartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Trioplanex International AB
Org.nr: 556200-8184
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Trioplast Landskrona AB
Org.nr: 556044-8416
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning av plastprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Västra Karaby Förvaltning AB
Org.nr: 556176-4365
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och tillverkning av formsprutade massaartiklar av termoplast, handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom samt uthyrning av plasttillverkningsmaskiner och därmed förenl ...