Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Järfälla

Abra Solskydd Persienn & Markis AB
Org.nr: 556531-7186
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, reparationer och försäljning av persienner och markiser samt persontransporter och därmed förenlig verksamhet.
Alunda Polyeten AB
Org.nr: 556464-8284
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning, försäljning, installation och underhåll av produkter för vatten- och avloppsrening, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ATC Adhesive Tape Converting AB
Org.nr: 556242-6121
Bolaget skall bedriva konvertering, ompackning och distribution av tejp och därmed förenlig verksamhet.
FANN VA-teknik AB
Org.nr: 556123-0318
Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja produkter för vatten- och avloppsrening, rekreations- och fritidsaktiviteter, bedriva byggnads- och förvaltningsrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
PM Plast Sweden AB
Org.nr: 556778-8020
Bolaget ska utveckla, konstruera, tillverka, installera och marknadsföra plastprodukter samt bedriva förvaltning av värdepapper och likartad egendom, förvalta fast och lös egendom ävensom med ovanstående idka förenlig ve ...
Svensk Emballageteknik AB
Org.nr: 556324-8250
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av emballage- produkter, tillverkning av industridetaljer och byggmaterial i skum och cellplast samt tillverkning av konsumentprodukter i skum- och cellplast och därmed ...
Svensk Prima Konsult och Handel AB
Org.nr: 559008-8588
Bolaget ska bedriva yoga, personligt tränare, försäljning och tillverkning av montage, exponeringslösningar, bildproduktioner samt reklaminstallationer och förenliga reklamproduktioner samt därmed förenlig verksamhet.
Wistedts Plast AB
Org.nr: 556142-8110
Bolaget ska tillverka och försälja plastdetaljer samt därmed förenlig verksamhet.