Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Helsingborg

AB Sundplast
Org.nr: 556468-7597
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastdetaljer både inom och utom landet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Lito-Plast
Org.nr: 556221-4402
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med plastartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Andax AB
Org.nr: 556852-3574
Företaget ska bedriva följande, import, produktutveckling och försäljning av hörlurssladdsfästen till mobiltelefoner och andra multimediaspelare samt import och försäljning av säkerhetsnät till barnvagnar. Försäljning sk ...
Bergaflex AB
Org.nr: 556091-6255
Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med plastfolier och system där sådana folier ingår ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Coram Scandinavia AB
Org.nr: 556248-3031
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning 'ocheller marknadsföring och försäljning av produkter främst av plast för hem och hushåll huvudsakligen för badrum och kök och idka därmed förenlig verksa ...
Ecolean AB
Org.nr: 556351-0212
Bolaget bedriver handel, tillverkning och konsultveksamhet inom plastindustrin, utveckling av förpackningar, förpackningsmaterial och förpackningssystem inom livsmedelsindustrin, äga och föravlta fastigheter och värdepap ...
Eradur AB
Org.nr: 556526-4354
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av golvbeläggningsmaterial för användningsområdet Fogfria Golv samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Eradur Holding AB
Org.nr: 556773-7977
Bolaget skall skall bedriva produktion och försäljning av golvbeläggningsmaterial för andvändningsområdet fogfria golv samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
GAIA BioMaterials AB
Org.nr: 556999-7611
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av biomaterial och miljöanpassade emballage och därmed förenlig verksamhet.
Gaia Holding AB
Org.nr: 556906-1111
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av miljövänliga emballage och därmed förenlig verksamhet.
Helsingborgs Gummifabriks AB
Org.nr: 556250-8597
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av gummiprodukter, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hesselberg Sverige AB
Org.nr: 556490-2830
Bolaget skall marknadsföra, försälja samt producera epoxibaserade system för industrigolv, lantbruk, fogmassor och elektronikindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Niclam AB
Org.nr: 556515-5446
Bolaget skall utföra transferbeläggningar på olika typer av material med användningsområde inom bl a reklambranschen och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
QMS Produktion AB
Org.nr: 556588-7220
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av reklammaterial och idka förenlig verksamhet.
REHAMCO HB
Org.nr: 969771-9293
Verksamhet inom plastindustrin. Import av påsar och plast- granulatorer för försäljning i Sverige samt tillverkning av påsar. Export av plastprodukter till mellanöstern. Bygg- verksamhet. Renovering och byggande av hus s ...
RKW Sweden AB
Org.nr: 556563-3517
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av förpackningsmaterial, samt härför avsedda maskiner, utrustning, anläggningar och tillbehör, förvärva fastigheter, värdepappersförvaltning och därmed fören ...
Roto Europe AB
Org.nr: 556656-7623
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av köksartiklar och husdjurstillbehör. Bolaget skall även bedriva byggnadsverksamhet, handel med friskvårdsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Råå Konstruktionsplast AB
Org.nr: 556266-6395
Bolaget skall utföra plastarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sipla Nordic AB
Org.nr: 556466-0941
Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av tätningslister, slangar och packningar i gummi och plast, samt idka därmed förenlig verksamhet.