Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Falun

Aktiebolaget Falu Plast
Org.nr: 556292-7581
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning huvudsakligen inom plastbranchen, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper, köpa och försälja patent och ädla metaller samt idka därmed förenl ...
Athena Nordic AB
Org.nr: 556226-4407
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av mun- hygienprodukter och produkter inom säkerhetsanordning samt därmed förenlig verksamhet.
Kooperativet Arbetslivscentrum i Falun EF
Org.nr: 769625-5806
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förena individens behov av arbete med samhällets behov av tjänster genom att bereda arbete inom följande områden. Arbetsrehabilitering. ...
MGM Composite AB
Org.nr: 556980-0823
Aktiebolagets verksamhet ska vara reparationer och legotill- verkning av plastdetaljer, samt därmed förenlig verksamhet.