Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Bredaryd

Connex System AB
Org.nr: 556532-2582
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Innovative Packaging System of Sweden AB
Org.nr: 559017-6862
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillverka och försälja förpackningar i plast och förpackningslösningar, samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ITW Sverige AB
Org.nr: 556220-8131
Bolagets verksamhet skall vara tillverkning och försäljning av verkstadsprodukter, fästanordningar, import och försäljning av utrustning och förnödenheter för märkning och dekorering, äga och förvalta fast och lös egendo ...
LIMAC FormPlast AB
Org.nr: 556682-6177
Bolaget skall bedriva formsprutning, plast, konsultering inom plastbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mihjal AB
Org.nr: 556587-9169
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastartiklar för främst fönster- och rörindustri, samt tillverkning och försäljning av specialmaskiner för rörindustrin, jämte därmed förenlig verksamhet.
Pamex Plastic AB
Org.nr: 556261-0815
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastdetaljer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Plastprint i Bredaryd AB
Org.nr: 556201-1261
Bolaget skall driva tryckerirörelse inom reklambranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Polyzink AB
Org.nr: 556641-7985
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av kombinerade zink och plastdetaljer samt därmed förenlig verksamhet.
Quickset AB
Org.nr: 556246-6853
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastartiklar för främst fönster- och rörindustri, tillverkning och försäljning av specialmaskiner för rörindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Talent Plastics Bredaryd AB
Org.nr: 556079-9768
Bolaget skall idka verkstadsrörelse bestående i tillverkning och försäljning av färdigprodukter och halvfabrikat inom plast- branschen, äga och förvalta aktier och värdepapper, idka uthyrning av maskiner och maskintillbe ...