Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plastvaruindustri i Arlöv

Carbonia Composites AB
Org.nr: 556598-2088
Bolaget skall bedriva produktion, konstruktion och konsultation inom armerad plast och kompositbranschen, samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom produktområden med 'tekniskmekanisk höjd 'ochell ...
Fosieplast AB
Org.nr: 556772-9578
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och försäljning av glasfiberarmerade plastprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
SAMECA AB
Org.nr: 556611-8823
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av badkar och därmed förenlig verksamhet.
Sematron i Malmö AB
Org.nr: 556197-8635
Bolaget skall bedriva inköp, tillverkning och försäljning av konfektion, vakuumformning, bearbetning och tillverkning av plastprodukter till verkstadsindustrin samt sjukvårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksam ...