Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plantskola i Tvååker

Höråsens Plantskola AB
Org.nr: 556695-5596
Bolaget ska bedriva handel med trädgårdsprodukter, samt därmed förenlig verksamhet.
Tvååkers Gräs AB
Org.nr: 559010-1324
Bolaget skall bedriva växtodling, odling och försäljning av färdig gräsmatta samt annan därmed förenlig verksamhet.