Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plantskola i Helsingborg

Göraps Blomsterproduktion AB
Org.nr: 556537-2991
Bolaget skall bedriva produktion av växter, handel och för- valtning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Jeca AB
Org.nr: 556664-3713
Bolaget ska bedriva handelsträdgård, förvalta och driva handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Noviflora Helsingborg AB
Org.nr: 556780-5097
Bolaget skall bedriva handel med växter samt därmed förenlig verksamhet.
Ramlösa Plantskola AB
Org.nr: 556111-7093
Bolaget skall driva plantskolerörelse och handel med frö- och plantmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.