Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Plantskola i Förslöv

Förslövs Handelsträdgård AB
Org.nr: 556527-1110
Bolaget skall bedriva odling av och handel med trädgårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.