Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pizza i Partille

I Love Pizza Allum AB
Org.nr: 559001-9807
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
I love Pizza i Göteborg AB
Org.nr: 556792-7628
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
I Love Pizza Sverige AB
Org.nr: 556701-9855
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, inklusive försäljning av pizza och sallad, handel med och förvaltning av fast egendom, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.