Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Piano i Slite

Aktiebolaget Ull & Piano Gotland
Org.nr: 556808-2241
Bolaget ska bedriva inköp, förädling och försäljning av ull samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet inom området stämningar och reparationer av klaverinstrument samt därmed förenlig verksamhet.