Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Piano i Oxie

Dimevo AB
Org.nr: 556576-6028
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och marknadsföra tjänster till företag där musik och kultur används som redskap för personalutveckling och kundrelationer. Att sälja tjänster som musikseminarier, undervisni ...